Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím
vlajka LOCKJAKT.CZ
Lovy zvěře vábením

Obchodní podmínky

Prodávající:
Kateřina Cheníčková
Kotnovská 183/28
390 01 Tábor
Česká Republika
IČ: 74341383
GSM: +420 775 688 559


1. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku kupujícího a odeslat objednané zboží v souladu s údaji uvedenými v objednávce. V případě, že objednané zboží není skladem, je prodávající povinen o této skutečnosti kupujícího informovat a zároveň ho informovat o přibližném termínu dodání zboží.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy, v případech, kdy kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2. Práva a povinnosti kupujícího
 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a zároveň uvést kontaktní telefon nebo e-mail.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu zboží včetně poštovného a balného.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od objednávky zboží pouze písemnou formou a to pouze do okamžiku odeslání zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od objednávky zboží pouze v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. O vymazání z databáze prodávajícího je nutné požádat písemnou formou.

3. Ceny zboží
 • Uváděné ceny zboží jsou konečné ceny zboží včetně DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání dle aktuálního zveřejněného Ceníku zboží. V případě objednávek vyššího počtu zboží či objednávek zboží od plátců DPH je k dispozici Ceník množstevními slevami a Ceník pro plátce DPH. Tyto ceníky budou zaslány na vyžádání.
 • Prodávající si k ceně zboží účtuje náklady na dopravu.

4. Objednávky zboží
 • Kupující má možnost objednání zboží na telefonním čísle +420 775 688 559, nebo na e-mailové adrese katerina@lockjakt.cz, objednáním přes webové stránky www.lockjakt.cz vyplněním kontaktního formuláře nebo písemně na adrese Kateřina Cheníčková, Kotnovská 183/28, 390 01 Tábor, Česká Republika

5. Úhrada za zboží
 • Úhrada dobírkou – platba hotově při převzetí zboží formou dobírky na zákazníkem zadané adrese. Prodávající si ke zboží účtuje cenu přepravy dle platného ceníku přepravce.
  Drobné zásilky (malá obálka: DVD, vábničky, drobné lovecké doplňky): 79 Kč
  Objemnější zásilky (velká obálka, obchodní balík: lovecké stojánky, oblečení): 79 Kč
  Dobírka: 30 Kč
 • Platba v hotovosti – platba provedena v hotovosti do rukou prodávajícího a to po předchozí telefonické či písemné dohodě
 • Na odebrané zboží bude prodávajícím kupujícímu vystavena faktura, na které bude vyznačena forma úhrady za zboží. Faktura bude prodávajícím odeslána kupujícímu současně se zbožím v případě zaslání zboží na dobírku, při osobním odběru bude faktura odeslána prodávajícím na adresu kupujícího do 14 dnů od data prodeje zboží. Faktura za zboží slouží zároveň jako daňový doklad i jako záruční list pro případ reklamace.

6. Dodání zboží
 • Běžná dodací lhůta zboží je 3 – 10 pracovních dní.
 • Prodávající si vyhrazuje možnost kdykoliv prodloužit termín pro dodání z důvodů neočekávaných okolností a ze strany prodávajícího neovlivnitelných.

7. Záruční doba, záruční podmínky
 • Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím
 • Záruční podmínky
 • Kupující je povinen doručit na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího, a to v nejkratším možném termínu z důvodu možných dalších poškození výrobku a jakékoliv prodlužování této doby bude klasifikováno jako porušení záručních podmínek. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně dokladů a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie faktury nebo paragonu, přesný popis závady, konfigurace a četnost výskytu. Pokud zásilka obsahuje více zboží na reklamaci, je nutné připojit celkový seznam reklamovaného zboží. Zboží se testuje pouze na závadu specifikovanou zákazníkem, v případě nesprávné specifikace závady reklamace nebude uznána jako oprávněná a zákazník je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s testováním.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem)
  • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
  • porušením ochranných pečetí (roztržením ochranné fólie na DVD)
  • použití zboží k jiným účelům, než je určeno
  • zboží bylo poškozeno vlivem extrémních povětrnostních podmínek (voda, sníh, vysoké teploty, přímé sluneční záření, prach a nečistoty, nesprávná manipulace s výrobkem apod.)
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem na použití

8. Spokojenost s nákupem
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. Reklamační řád
 • Tento reklamační řád je zpracován dle Občanského zákoníku č. 40/64 Sb. se všemi novelami a dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/92 Sb. Vztahuje se na zboží zakoupené u prodávajícího, jehož reklamace je uplatňována v záruční době.
 • Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího se přikládá faktura, která zároveň slouží jako daňový doklad a záruční list pro případ reklamace. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující vlastním převzetím a zaplacením zboží. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik převzetí zboží dopravcem.
 • Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství), je povinen zaslat ihned (nejpozději do 72 hodin) prokazatelným způsobem písemně zprávu adresovanou na prodávajícího. Pokud tak neučiní, prodávající není povinen případnou pozdější reklamaci zboží uznat jako oprávněnou. Na vyřízení reklamace (kladně nebo záporně) je stanovena lhůta 30 dní.

10. Podmínky pro vrácení peněz
 • Zboží musí být kupujícím odesláno prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení zboží.
 • Zásilka musí obsahovat průvodní dopis s popisem vady zboží, žádost o vrácení kupní ceny zboží a číslo účtu, na které si kupující přeje peníze vrátit
 • Zboží musí být neporušené, originálně zabalené v neporušeném obalu a nepoužité
 • Vráceny budou peníze za zboží, nikoliv však poštovné a balné
 • Vrácené zboží posílejte jako doporučenou zásilku nebo balík, balíky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím přijaty.


/