Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím
vlajka LOCKJAKT.CZ
Lovy zvěře vábením
5.-14.7 dovolená.
Objednávky uskutečněné v tomto termínu budou vyřizovány 15.7.
Děkuji a přeji všem krásné léto. Lovu zdar! K.Ch.

Aktuality

21.07.2019

NĚCO O SRNČÍ ŘÍJI…

Pomalu se blíží léto a s ním i očekávané dny srnčí říje. Toto období má v sobě ukryto zvláštní kouzlo. Intenzivní pohyb zvěře, kavalírská družnost srnců k srnám i neúprosné pronásledování soků, zarámované horkým počasím, modrou oblohou s vysokými věžemi bouřkových mraků, vlnícími se lány obilí i vůněmi lesních pasek, to vše vytváří neopakovatelný obraz.

Snad právě proto platí přelom dvou nejteplejších měsíců u většiny myslivců za jedno z nejkrásnějších údobí mysliveckého roku. Není jen obdobím obdivuhodným, ale také nadmíru důležitým. Měla by do něj být situována významná část selektivních chovatelských zásahů v rámci populace srnčí zvěře. Po jarním průběrném odstřelu v nižších věkových třídách poskytuje právě srnčí říje ideální příležitost pro splnění plánu lovu dospělých srnců.

Je více než vhodné, aby se kvalitní dospělí trofejoví srnci mohli ještě před definitivním vyřazením z chovu podílet alespoň na části průběhu říje a předat tak další generaci svoje genové vlastnosti. Navíc se lze právě v období říje setkat s nejstaršími jedinci, kteří jinak žijí zcela samotářským způsobem života. K loveckému úspěchu totiž přispívá jeden z nejzajímavějších způsobů lovu srnčí zvěře vůbec - lov vábením. Lov vábením v době říje je založen nejen na dobrém zvládnutí a poznání biologie srnčí zvěře, ale je k němu potřeba i notná dávka trpělivosti a loveckého štěstí. Radost z úspěchu však bývá v tomto případě zcela úměrná vynaloženému úsilí.

Vábením v srnčí říji se napodobuje pískání říjné srny. Nástroje k tomuto účelu používané mohou být různé. Nejrozšířenějším způsobem je použití různých typů vábniček, od podomácku vyrobených unikátů až po dokonalé sady průmyslových výrobků. Obzvláště tato skupina prodělala v posledních letech nebývalý rozmach a především u zahraničních lovců je možné vidět širokou paletu dokonalých pomůcek, včetně kategorie elektronických. K použití elektronicky reprodukovaných hlasů zvěře bych se na tomto místě jen nerad vyjadřoval a hodnocení jejich souladu s mysliveckými tradicemi, mysliveckým způsobem lovu a jeho etikou ponechám laskavě na posouzení čtenářům.

Zkušeným lovcům s dobrým hudebním sluchem a představivostí postačuje k napodobení hlasu říjné srny obyčejný lístek trávy, lístek buku, hrušky, nebo proužek březové kůry. Proto se dříve vábení srnčí zvěře říkávalo lístkování. Při použití lístku ze stromu se oddělí po délce proužek z jeho okraje, který se sevře mezi napnuté palce obou rukou. Zvuk se moduluje sevřením štěrbiny rtů při foukání, délkou uchopení a napnutím lístku. Na podobném principu lze vyrobit jednoduchou vábničku z kusu dřevěného prutu v němž se udělá štěrbina o délce asi 2 cm, do které se vsune lístek čerstvé trávy.

Nástup srnčí říje je pro úspěšné vábení srnců rozhodující. Časově je ovlivněný místními podmínkami, zejména nadmořskou výškou a klimatickými činiteli. Literatura běžně klade její začátek do poloviny července, skutečnost je však taková, že zvýšenou aktivitu srnčí zvěře lze pozorovat teprve v posledním týdnu tohoto měsíce. Ojedinělou dvojici můžeme vidět pochopitelně pohromadě již začátkem července, to však v žádném případě neznamená, že říje začala ! Všechno chce svůj čas a zbytečně uspěchaným necitlivým vábením můžeme v tomto období narušit pro následující týdny lov sobě i svým kolegům.

Horké a suché počasí může zbrzdit začátek říje i o dva týdny. V takové situaci přináší změnu přelom počasí, obzvláště vícedenní větrné a deštivé počasí, po jehož skončení se objeví velké množství zvěře s vysokou aktivitou. Vítané je po horkých dnech také přeháňkové počasí s krátkými přeprškami, které zvěř velmi osvěží. Na začátek a průběh říje má vliv také výskyt hmyzu sajícího krev. Hromadné nálety těchto obtížných společníků drží zvěř dlouho do noci v krytu a navíc znepříjemňují život lovcům.

Do vlastní říje nejdříve vstupují starší srnci, kteří nejčastěji doprovázejí mladé srny. V dozvucích říje pak lze snadno napískat mladé, dosud odbíjené jedince.

Průběh srnčí říje je závislý na povětrnostních podmínkách, včetně momentálních výkyvů počasí. Všeobecně se pěkné ustálené počasí jeví jako nejvhodnější. Extrémně horké a suché počasí, které není přerušené jedinou bouřkou, přinášející mírné osvěžení, má však na říji právě opačný účinek. Zvěř je potom velice unavená, brzy zatahuje a srnci se málo potkávají na hranicích svých teritorií. Zvěř má také menší výběr potravy, velká vedra ji nutí zůstávat po celý den v krytu před obtížným hmyzem a aktivita se projevuje teprve po setmění. Náhlá bouřka s přívalem vody je osvěžením, které přináší prakticky okamžitý zvrat a aktivita zvěře vzroste v podstatě z hodiny na hodinu.

Z mnoha dalších odchylek stojí za zmínku alespoň vliv tlumivých dusných letních večerů, kdy srnčí citlivě reaguje na výkyvy atmosférického tlaku a přiskakuje špatně. Mnohem lepších výsledků lze po takovém večeru dosáhnout za ranních hodin. Všeobecně je také známo, že vytrvalý déšť, mlha a silný vítr spojené s náhlým ochlazením mají za následek útlum říje. Zvěř je nedůvěřivá a ztrácí chuť na zvýšený pohyb v mokrých travinách. Naproti tomu jsou nejlepší vyhlídky na úspěch, tj. na setkání se starým nebo průběrným srncem, ve chvílích, kdy se po deštích trvajících celý den a noc konečně vyčasí. Tehdy je veškerá zvěř aktivní, srnci reagují na srny v různém stupni říjnosti, na pohyb soupeřů a hlad nutí zvěř zdržovat se mimo kryt až do pozdních dopoledních hodin, kdy již svítí slunce.

Kromě atmosférických poruch ovlivňují říji také místní podmínky. Zcela zvláštní průběh má srnčí říje tam, kde je nadměrná úroda lesních plodů a zvýšený pohyb lidí. Celý cyklus života zvěře a průběh říje je tím silně narušen a neplatí žádná ustálená pravidla. Srnci jsou více pozorní a nedodržují ani pravidelné ranní a večerní aktivní období. Za zmínku stojí i průběh říje v lánech kukuřice, velkých monokulturách obilovin a na zabuřenělých nekosených plochách. Nepřehledný terén a chladný kryt bez obtížného hmyzu zcela mění rytmus života zvěře a myslivecké možnosti jsou zde menší. Je jen malá šance, že se nám podaří napískat srnce na volné plochy, pakliže sem sám nesměřuje za svítání nebo se na nich neobjevuje za poledne.

Samotné vábení je především zkouškou trpělivosti. Zkušený srnec dokáže nepozorovaně přijít a jistit dlouho v úkrytu. Po posledním vábení proto musíme vyčkat nejméně dvacet minut před samotným odchodem. Nejsnáze lze přivábit mladé srnečky, kteří přiskakují ze zvědavosti a nedočkavosti velmi rychle.

Problémem zůstává přivábení starého zkušeného srnce, který je obezřetný, ví kde má svoji srnu, které se drží a dokud ji neobtěžuje jiný srnec, nenechá se obvykle nalákat. V tom případě lze odvábit srnu nejdříve hlasem srnčete a zajde-li tato do úkrytu, lze jejím hlasem přivábit také srnce. Na to už reaguje i starý srnec, který se obává přítomnosti konkurentů.

Vábení srnců není ani zdaleka tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Stávají se sice případy, kdy se srnec doslova přiřítí k vábícímu lovci nebo kdy se objeví téměř na ono pověstné pískání kolečka od trakaře, ale ty jsou zcela ojedinělé. Máme-li však udělat co nejvíce pro zdárný průběh lovu, musíme se držet několika zásad.

Prvním z nich je již zmíněný vhodný čas pro vábení. Známkou začátku říje je časté těsné pronásledování srn srnci, jejich čenichání s větrníkem u země, kdy snadno přejdou bez povšimnutí i naši stopu, ačkoliv jindy by rychle zmizeli v krytu.

Prvním příznakem toho, že říje ještě nezačala a není tedy vhodný okamžik pro vábení je stav, kdy především starší srnci vycházejí pozdě, pouze se objevují na hranách lesních porostů, dlouho jistí a v okamžiku nebezpečí mizí. V říji takto svůj prostor soustavně a bedlivě nekontrolují a tuto úlohu přebírají srny u kterých se zdržují. V začátcích říje, kdy srnec ještě nezareaguje přiskočením odpovídá na dobré vábení zvednutím, hrabánkováním a obnovováním výtlučků na hranicích teritoria, případně zaútočí na srnce, který se dosud popásal v bezpečné vzdálenosti.

Druhým dosti průkazným znakem je to, že srny stále ještě vodí srnčata, nebo se nevzdalují od lesních okrajů, kde je mohou v bezpečí odkládat. Je známo, že starší srnci již před samotnou říjí vyhledávají společnost mladých srn. Dokud je však těsně nesledují na pastvě a nevstávají sami, jestliže se jim tyto během dne vzdalují, nelze ještě mluvit o říji. Totéž platí o situacích, kdy ve stejném období odhánějí starší srnci mladší ze svých teritorií.

Vábit lze v podstatě za každého počasí a v kteroukoliv denní dobu. Nejlepších výsledků lze samozřejmě dosáhnout ráno a večer, kdy je srnčí zvěř v největším pohybu. Po ukončení ranní aktivity přichází vhodná doba mezi 9 a 13 hodinou, po nichž následuje odpočinková fáze a intenzita pohybu zvěře sílí opět po 15 hodině.

Určitou výjimkou v běžném průběhu říje jsou tzv. polední srnci, které lze zastihnout za největšího úpalu na volných plochách a to jak v polích, tak na pasekách nebo travnatých plochách. Nejde jen o kusy připískané, ale také o zvěř volně se potulující v oblasti svého teritoria. Často lze takto v době říje zastihnout i velmi starého srnce, který se jinak objevuje teprve za pozdního soumraku a již s rozbřeskem zatahuje zpět do krytu. I takový srnec, nemá-li u sebe srnu je velmi vnímavý na vábení. Můžeme ho nejčastěji zastihnout v okolí jeho hrabánků, na okrajích porostů, mezi malinami, na holinách vroubících křoviny, v okolí potoků a pod.

Při volbě stanoviště musíme počítat s tím, že budeme případně svoje místa měnit a tato by neměla být ani příliš daleko ani příliš blízko od sebe. Musíme si uvědomit, že srnec je schopen zachytit vábení až na vzdálenost 1 km a je-li bez srny, přichází obvykle blíž. Zvuk vábení se pochopitelně tlumí terénními vlnami, větrem, šuměním porostu, zvukem tekoucí vody a pod. Důležité je, aby jeden srnec neslyšel vábení z více stran za sebou. Není-li totiž ještě v plné říji, mohli bychom ho zradit.

Při vábení je nutné dobře se krýt stromem, keřem, pařezem, balvanem, metrem dříví nebo alespoň trsem travin. Rovněž musíme pamatovat na to, že i slabý vítr nebo prudká změna jeho směru by mohla naše úsilí pokazit. Čich srnce hraje kromě zjištění nebezpečí také další roli - čím více se srnec blíží k místu, odkud se ozývá pískání, tím více se orientuje čichem a hledá pachové stopy říjné srny. Nenachází-li je odchází a je proto nutno neotálet s případným odstřelem.

Po zaujmutí stanoviště se snažíme odhadnou, odkud by se mohl srnec objevit. Nejpravděpodobnější je směr od krytiny, mlází, pole obilí nebo jiného porostu. Oblíbenými místy srnců během říje jsou lesní plochy s různě starými porosty, pasekami, zrušenými oplocenkami a klidnými houštinami. Často je ovšem směr i objevení zcela nečekané a srnec se doslova zjeví v nepředvídatelném směru. Velmi vhodné je také vábení u jetelin a obilovin, kde i srnec zdržující se u říjné srny ztrácí orientaci a může přiskočit. V takových místech srnci rádi vyhledávají nízké pahorky a pahrbky, kde hrabánkují a vytloukají.

Stanoviště je nejlépe volit u stromu nebo jiné opory pro zbraň, která nám přidá potřebnou jistotu při střelbě. Po příchodu na místo si musíme upravit celý prostor, abychom mohli případně přešlápnout nebo se otočit do jiného směru, vhodné je odstranit z místa suché listí a větévky, které by nám zvěř zradily. Na stanovišti u stromu věnujeme pozornost také větvím ve své výšce i těsně nad hlavou. Musíme na ně dát pozor, ale neodlamujeme je, prozradili bychom se předem. Zrazený srnec se vzdaluje potichu nebo s bekáním, záleží na jeho stáří a zkušenostech. Vábení lze asi po hodině opakovat i na stejném místě, neboť zrazený srnec nespojuje pískání srny se spatřením člověka.

Nikdy bychom se neměli při vábení zdržovat v nepřehledném terénu, kde bychom uviděli srnce až na krátkou vzdálenost, nestačili bychom jej ani přečíst, ani střelit. Vábit lze také z posedu, ale pískání pak musíme určitým způsobem upravit, utlumit směr rukou či vhodně využít vanoucího větru.

Vlastní vábení je nutno nejdříve odposlouchat, nejlépe od někoho, kdo vábit umí nebo přímo v přírodě od říjných srn. Stejně výhodné je zvládnout také hlas srnčete, který je vyšší než pískání srny. Písknutí říjné srny začíná výše a končí níže a obě tyto části jsou v určitém poměru. Syrový zvuk vábničky lze modulovat v sevřených dlaních. Nepískáme také do stále stejného směru, ale měníme jej. Nepřeháníme počet pískání, ale raději se ozýváme v kratších seskupeních s přestávkami. Na jednom stanovišti by se měl počet písknutí v jednotlivých seskupeních snižovat a intervaly mezi seskupeními by se měly prodlužovat.

Vábit se doporučuje začít asi deset minut po příchodu a úpravě stanoviště. Zbraň máme pohově připravenou ke střelbě, z bezpečnostních důvodů raději zajištěnou, přestože někdo doporučuje zbraň odjistit abychom cvaknutím pojistky srnce nezradili. Mnohem častější je však zrazení zvěře pohybem nebo špatným větrem. Počátek vábení vypadá tak, že zapískáme vícekrát, max. však asi desetkrát po sobě. Srnec, který reaguje na první pískání přichází obvykle dosti rychle. Nemusí však přijít přímočaře, ale časté jsou zastávky, ověření situace a odbočování ze směru. Pokud je srnec určen k odstřelu, je lepší dále nepískat a neváhat s výstřelem, neboť srnec je ve stavu vrcholné obezřetnosti a zradit jej dokáže sebemenší neopatrný pohyb.

Po prvním zavábení necháme uplynou asi 10 minut a zapískáme šest až sedmkrát po sobě, postupně prodlužujeme intervaly a zkracujeme seskupení. Během jednotlivých vábení stále pozorně sledujeme okolí. Opatrní srnci nás dokáží obcházet okolo a snaží se chytit vítr. Ten by měl proto jít od nás do volného prostoru. Při pískání z posedu musíme mít na zřeteli, že zvuk není přirozený a nepískáme proto od okamžiku, kdy by srnec mohl vnímat, že zvuk přichází z místa nad terénem.

Úspěšné bývá také vábení ve dvou, kdy střelec má vždy volné ruce ke střelbě a nemusí se rozptylovat čtením přiskakujícího srnce a pouze čeká na nenápadný pokyn vábícího. Při vábení ve dvou na zemi je vhodné udržovat mezi oběma myslivci vzdálenost deset až patnáct metrů, kdy střelec zůstává poněkud stranou pozornosti. Psa bychom s sebou měli brát pouze v případě, že je perfektně vycvičen a dokáže zachovat absolutní klid ve všech situacích.

Na úspěšnost vábení má jako doprovodný faktor vliv také poměr pohlaví srnčí zvěře v honitbě. Nedostatek srnců má přirozený vliv na jejich pohyb a vášnivost, protože netrpí nedostatkem. Ani opačný poměr pohlaví však říji neprospívá, neboť srnci jsou pak nuceni hledat náhradu v širokém kruhu a opouštějí svoje obvyklá stávaniště.

Na závěr si dovoluji popřát všem myslivcům, aby si v klidu a vzájemné pohodě dokázali naplno prožít následující srnčí říji, podařilo se jim napískat toho "svého" srnce, mezi dobře míněnými radami našli pro sebe tu nejpotřebnější a samozřejmě upřímné "Lovu Zdar !".

Autor: Mgr. Josef Drmota, převzato z časopisu Myslivost

12.12.2018

ZAČALO KAŇKOVÁNÍ LIŠEK

Blíží se nejlepší období na lov lišek vábením!

VÁBENÍ LIŠEK BĚHEM KAŇKOVÁNÍ A PO NĚM... Vážení kolegové, už jsem o vábení lišek v zimním období psala, ale jelikož se množí vaše dotazy, tak se pokusím ještě jednou o stručné shrnutí. Řada z vás si u mne minulý týden objednala Foxcallery (vřeštidlo s myškovačkou ovládanou jen ústy) a píšete, jak se těšíte na brzké úspěchy... tak ABYSTE NEBYLI ZKLAMÁNI! Jelikož začalo období kaňkování lišek, tak s vřeštidly v toto období moc úspěšní pravděpodobně nebudete. Lišky se teď budou zajímat hlavě samy o sebe, snad byste ještě přivábili fenu, lišáka s minimální šancí. Na VŘEŠTIDLA, různé křičící ptáky a myškovačky budou lišky opět reagovat, až kańkování zkončí, pak na ně budou běhat jak divé, protože budou po kańkování vyhladovělé. ALE S ČÍM VYRAZIT TEĎ? Na trhu je několik typů vábniček na lišky v době kaňkování, já mám dobrou zkušenost s touto od Nordiku - NORDIK FOX HEAT, ale není určitě jediná. Nordik je udělán na způsob píšťalky, která má dva otvory - horní hranatý (u úst) a dolní kulatý pro modulaci výšky tónu. Začínáme s vrčením lišky - kdo to nikdy neslyšel, a nedivte se tomu, museli byste být kolikrát v noře a přímo při tom... představte si hárající se fenu. Slecha sklopená dozadu a tiché rrr-rrr-chci-chci. To na Nordik Fox Heat napodobíte zakrytím dolního kulatého otvoru (vábnička má teď hluboký zvuk) a jemně fouknete "rrr-rrr-rrr" do náústku. Pro větší autentičnost celé schovat v dlaních, někdy je možné ještě palcem přejíždět po horním hranatém otvoru pro takové protažení toho rrRRrrRR. Jen pro info, ta vábnička se dá protočit hned za hlavou tak, že obě dírky nesměřují nahoru, ale proti sobě- jedna dolů a jedna nahoru. Já mám pak tu horní hranatou dírku DOLE, aby vycházela na PRAVÝ PALEC, a tu dolní kulatou nahoře, aby vycházela na dolní článek PRAVÉHO PROSTŘEDNÍKU (schovaná v dlani). Tím nejlépe uděláte to "říjné-rrr". TENTO ZVUK OPAKUJTE NĚKOLIKRÁT TIŠE po dobu cca 20 vteřin, pak zopakujte tak po minutě a UŽ BUĎTE ZTICHA! Vabte co nejméně! Jen takové párkrát tiché rrr do zimní krajiny. Pouze poté, že by se vám žádná liška neukázala (objeví se na stopro lišák), tak přejděte k DRUHÉMU ZVUKU a tím je SKOLENÍ LIŠÁKA - známé jako štěkot lišek. Tím si lišky určují své teritorium a pokud tento zvuk použijete, znamená to pro lišky konkurenci a opět můžete očekávat příchod nejčastěji lišáka. Tento zvuk napodobíte zakrytím dolní kulaté dírky (pro hluboký tón) a fouknete tiché "fu-fu-fu" a následně uvolníte kulatý otvor a necháte doznít vysoký tón jako "uliiíííííiii...". Celé vábení pak zní "fu-fu-fu-fu-iíííííiii...", třeba dvakrát zopakovat. Ne moc často, ať si je nezradíte, prokoukly by vás. UFFF... je to super vábnička, tak mnoho úspěchů s ní. HLAVNĚ MI PROSÍM VÁS NENADÁVEJTE, ŽE VÁM TEĎ NEFUNGUJÍ TY VŘEŠTIDLA:-)

2.7.2018

VYBÍRÁME VÁBNIČKU NA SRNČÍ ŘÍJI

Pár tipů a rad vám snad pomůže vybrat si tu správnou vábničku na srnce.

Vábniček na srnce je celá řada, ale ne s každou si dokážeme srnce připískat až pod posed.

JEDNODUŠŠÍ A LEVNĚJŠÍ VÁBNIČKY jsou většinou štelovatelné, pro napodobení hlasu srn a srnčat. Je-li vábnička naladěna na vyšší tón, vábíme hlasem srnčete. Krátké písknutí znamená kontaktní zvuk, kterým se začíná, delší žalostné volání znamená nouzi. Na tyto zvuky velmi snadno přivábíte srny, s nimiž přichází i srnci. To se velmi hodí v době říje, kdy srnci sami nemusí na vábení reagovat, když mají u sebe srnu. Žalostným voláním srnčat zároveň můžete snadno přivábit predátora, jako je například liška nebo divoké prase.

Tyto vábničky mívají možnost naladění i na hlubší hlas, pokud není moc hluboký, jedná se o mladou srnu, na jejíž hlas vábíme starší srnce. Naladěním na hlubší tón dostaneme hlas staré srny, na který snadno reagují mladší srnci. Krátké písknutí – hlasy kontaktní, těmi začínáme. Dlouhé toužebné pískání – hlasy říjných srn.

Jsou asi dva hlavní druhy těchto vábniček, a to jedny se štelovacím závitem na těle vábničky, jiné se musí rozložit (rozšroubovat, vysunout z těla) a tam se pak posune vnitřní mechanismus, většinou gumový kroužek, čímž změníte zvuk). Ty, které se musí ručně rozkládat, jsou poněkud nepraktické a hrozí ztráta součástek.

Jedná se například o tyto vábničky v parohu či ve dřevě. Za sebe doporučuji třešňovku, má velmi pěkný zvuk a štelování je snadné během vábení.


440,- Kč

Srnčí vábnička paroh
parohová
Zubíček, ČR
Skladem

450,- Kč

Srnčí vábnička - třešňovka - višnovka
vábnička na srnce
Hubertus
Skladem

VELMI ZDAŘILÉ A VYLEPŠENÉ VÁBNIČKY NA SRNCE jsou ty s membránou na povrchu, které vyrábí například Nordik (Nordik Roe - Švédsko), Clausen (Clausen Roedeercall – Norsko) či Hubertus (univerzální vábnička Hubertus – Německo). Tam si výšku tónu sami volíte stiskem zubů na membráně – čím blíže ke konci vábničky stisknete, tím máte vyšší zvuk, čím hlouběji zasunete vábničku do úst, tím je zvuk hlubší. Velmi snadno pak napodobíte kratšími či delšími vdechy kontaktní hlasy srnčat i srn, a zároveň delším fouknutím žalostný nářek srnčete či pískání říjné srny. Naprostou dokonalostí u těchto vábniček je HLAS POKLÁDANÉ SRNY – který snadno napodobíte posunutím zubů do hlubšího tónu a získáte potřebný zvuk „pííía“. Na tento hlas velmi dobře reagují srnci v říji, i když mají u sebe právě srnu, většinou na tyto hlasy přivábíte právě teritoriální srnce hájící si své území.


680,- Kč

Vábnička Nordik Roe
Předladěná vábnička na srnčí zvěř
Švédsko

950,- Kč

Vábnička na srnce Kristoffer Clausen Roe Deer Call
Vábničky Kristoffer Clausen Norsko
Skladem

Ještě stojí za zmínku univerzální vábnička od Hubertusu, která kromě vábení srnců umožňuje i vábení jelena Siky a slouží též jako vřeštidlo. Součástí této vábničky je i instruktážní DVD.


690,- Kč

Vábnička na srnce
Skladem

770,- Kč

Srnčí vábnička míček
Hubertus
Skladem

ZA VELMI ZDAŘILOU VÁBNIČKU NA SRNCE se všemi potřebnými zvuky považuji srnčí míček od Hubertusu (Německo), kde pouhým zmáčknutím balónku dostanete všechny patřičné zvuky, domáčknutím až dolů získáte hlas pokládané srny, nezbytný pro přivábení srnců během říje. Tato vábnička vás nezradí a můžete ji s klidným srdcem půjčit i dětem či vnoučatům, jelikož vám zvěř nezradí.

Budete-li mít jakékoli dotazy k výběru správné vábničky, neváhejte mne kontaktovat, ráda vám poradím.

S přáním Lovu Zdar!
Kateřina Cheníčková

19.12.2017

ZAČALO KAŇKOVÁNÍ LIŠEK

Blíží se nejlepší období na lov lišek vábením!

VÁBENÍ LIŠEK BĚHEM KAŇKOVÁNÍ A PO NĚM... Vážení kolegové, už jsem o vábení lišek v zimním období psala, ale jelikož se množí vaše dotazy, tak se pokusím ještě jednou o stručné shrnutí. Řada z vás si u mne minulý týden objednala Foxcallery (vřeštidlo s myškovačkou ovládanou jen ústy) a píšete, jak se těšíte na brzké úspěchy... tak ABYSTE NEBYLI ZKLAMÁNI! Jelikož začalo období kaňkování lišek, tak s vřeštidly v toto období moc úspěšní pravděpodobně nebudete. Lišky se teď budou zajímat hlavě samy o sebe, snad byste ještě přivábili fenu, lišáka s minimální šancí. Na VŘEŠTIDLA, různé křičící ptáky a myškovačky budou lišky opět reagovat, až kańkování zkončí, pak na ně budou běhat jak divé, protože budou po kańkování vyhladovělé. ALE S ČÍM VYRAZIT TEĎ? Na trhu je několik typů vábniček na lišky v době kaňkování, já mám dobrou zkušenost s touto od Nordiku - NORDIK FOX HEAT, ale není určitě jediná. Nordik je udělán na způsob píšťalky, která má dva otvory - horní hranatý (u úst) a dolní kulatý pro modulaci výšky tónu. Začínáme s vrčením lišky - kdo to nikdy neslyšel, a nedivte se tomu, museli byste být kolikrát v noře a přímo při tom... představte si hárající se fenu. Slecha sklopená dozadu a tiché rrr-rrr-chci-chci. To na Nordik Fox Heat napodobíte zakrytím dolního kulatého otvoru (vábnička má teď hluboký zvuk) a jemně fouknete "rrr-rrr-rrr" do náústku. Pro větší autentičnost celé schovat v dlaních, někdy je možné ještě palcem přejíždět po horním hranatém otvoru pro takové protažení toho rrRRrrRR. Jen pro info, ta vábnička se dá protočit hned za hlavou tak, že obě dírky nesměřují nahoru, ale proti sobě- jedna dolů a jedna nahoru. Já mám pak tu horní hranatou dírku DOLE, aby vycházela na PRAVÝ PALEC, a tu dolní kulatou nahoře, aby vycházela na dolní článek PRAVÉHO PROSTŘEDNÍKU (schovaná v dlani). Tím nejlépe uděláte to "říjné-rrr". TENTO ZVUK OPAKUJTE NĚKOLIKRÁT TIŠE po dobu cca 20 vteřin, pak zopakujte tak po minutě a UŽ BUĎTE ZTICHA! Vabte co nejméně! Jen takové párkrát tiché rrr do zimní krajiny. Pouze poté, že by se vám žádná liška neukázala (objeví se na stopro lišák), tak přejděte k DRUHÉMU ZVUKU a tím je SKOLENÍ LIŠÁKA - známé jako štěkot lišek. Tím si lišky určují své teritorium a pokud tento zvuk použijete, znamená to pro lišky konkurenci a opět můžete očekávat příchod nejčastěji lišáka. Tento zvuk napodobíte zakrytím dolní kulaté dírky (pro hluboký tón) a fouknete tiché "fu-fu-fu" a následně uvolníte kulatý otvor a necháte doznít vysoký tón jako "uliiíííííiii...". Celé vábení pak zní "fu-fu-fu-fu-iíííííiii...", třeba dvakrát zopakovat. Ne moc často, ať si je nezradíte, prokoukly by vás. UFFF... je to super vábnička, tak mnoho úspěchů s ní. HLAVNĚ MI PROSÍM VÁS NENADÁVEJTE, ŽE VÁM TEĎ NEFUNGUJÍ TY VŘEŠTIDLA:-)

15.7.2014

PŘEDNÁŠKA O VÁBENÍ NEJEN SRNČÍ ZVĚŘE

Milí přátelé a kolegové myslivci,
zvu vás tímto na neformální setkání poblíž Tábora s PŘEDNÁŠKOU O VÁBENÍ NEJEN SRNČÍ ZVĚŘE spojenou s praktickými ukázkami vábení. Budete moci vše vyzkoušet, máte-li své srnčí i jiné vábničky, vezměte je sebou, nemáte-li, vezmu co mám, abyste si mohli vše vyzkoušet a případně nějakou zakoupit.

POZOR!!! Termín – tato STŘEDA 16.července od 17 ti hod!!!
Setkání je domluveno na myslivecké chatě MS Slapy, níže posílám odkaz s upřesněním místa na mapě (červený bod): http://www.mapy.cz/s/b5Gv

OBČERSTVENÍ:
Během setkání bude možnost zakoupit si drobné občerstvení v podobě buřtů, pivo, nealko, limo.

PROGRAM:
Nejdřív vám povím něco o vábení srnčí zvěře, abyste měli možnost nahlédnout blíže do světa zvěře, jak se mezi sebou dorozumívá a co na koho platí.Pak bychom si vše vyzkoušeli, budu sebou mít dostatek vábniček na ukázku, aby si mohl každý zapískat. Dále, pokud budete mít zájem, můžeme si popovídat i o vábení jiných druhů zvěře, kdy je nejvhodnější období a jaké hlasy napodobovat a tak… Opět sebou vezmu ty nejlepší vábničky, pokud budete mít zájem o vyzkoušení či zakoupení.

PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC:
Předpokládaný konec bude v 19h a následně bude možnost posezení do setmění :-), bude-li zájem, zůstanu tam minimálně do 21h, neuspávám, nechvátám :-)

NEPLÁNOVANÝ NÁVRH:
Kdyby kdokoli z vás ovládal jakýkoli hudební nástroj (nejlépe harmonika, ale třeba i kytara), vezměte jej sebou, mohli bychom si i zazpívat :-)

ZÁVĚREM:
Toto setkání bylo původně naplánované pro kolegyně z našeho mysliveckého spolku DIANA, ale jelikož je každoročně zájem i ze strany kolegů myslivců, rozšířili jsme letošní pozvání i mezi širší veřejnost, vezměte sebou své polovičky, děti, či klidně kolegu ze sdružení, bude-li mít zájem. Vše povedeme v přátelském duchu plném pohody, jako vždy, není třeba se ničeho obávat.

Budu moc ráda, potvrdíte-li mi svou účast mailem na katerina@lockjakt.cz nebo telefonicky na 775 688 559 kvůli odhadu na zajištění občerstvení.

Díky moc, těším se na setkání!

S pozdravem a přáním
Myslivosti Zdar!

Kateřina Cheníčková

21.1.2014

ZAČALO KAŇKOVÁNÍ LIŠEK

Blíží se nejlepší období na lov lišek vábením!

V polovině ledna začíná kaňkování lišek a v tomto období lišky nereagují na vábení na vřeštidla. Je to pochopitelné – v tuto dobu se lišky příliš nezajímají o potravu, ale jedna o druhou. Přesto lze lišky úspěšně vábit i v období kaňkování například vábničkami napodobujícími liščí skolení či hlasy říjné feny, což umí například vábnička NORDIK FOX HEAT.

Po skončení kaňkování jsou lišky hladové a intenzivně si shání potravu. V tomto období je velmi snadné přilákat je na hlasy poraněné zvěře – a k tomu slouží právě vřeštidla a myškovačky. Těchto vábniček je celá řada, více zde.

25.10.2013

AKTUALITY PRO LETOŠNÍ PODZIM
Říje jelena siky je v plném proudu.
Snadnější lov s pomocí vábničky NORDIK HIND, kterou zvládne vábení každý začátečník!

Je tu podzim a s ním sezóna společných lovů.
Rozšířili jsme pro vás nabídku BEZPEČNOSTNÍHO OBLEČENÍ PRO NAHÁŇKY
Buďte vidět!

Naše nejprodávanější zboží:
Pro dlouhé zimní večery jsme pro vás připravili překlady nových filmů z dílny švédského filmaře Mikaela Thama. Shlédněte fascinující záběry z lovů na divočáky doplněné cennými zkušenostmi jednoho z nejúspěšnějších skandinávských lovců černé zvěře.
Pro individuální lovy černé zvěře na čekané doporučujeme: NORDIK BOAR, Čs. vábnička ZUBÍČEK
Budete-li mít jakékoli dotazy, velmi ráda Vám je zodpovím.
Pro nadcházející loveckou sezónu mi zbývá jen popřát Vám
Lovu Zdar!!!
K. Cheníčková

10.9.2012

Léto je za námi
Léto je téměř za námi a jsme rádi za Vaše ohlasy, jak jste byli při lovu úspěšní. Je vidět, že se z vás stávají profesionálové v lovu vábením. Poslali jste nám několik překrásných zážitků z lovu a jsme rádi, že se vám s vábničkami dařilo nejen při lovu srnců, ale vyzkoušeli jste již úspěšně i lov vran, husí a kachen.
Pro nadcházející dny určitě oceníte akční cenu Vábničky na černou zvěř, kterou si můžete zpestřit podzimní lov na čekané či lov šoulačkou.Pro blížící se naháňky určitě mnozí z vás ocení naše bezkonkurenční ceny SIGNÁLNÍHO OBLEČENÍ SWEDTEAM, které se v poslední době stává nezbytnou součástí vybavení každého lovce. Veškeré oblečení je ze Švédské firmy Swedteam a používají jej všichni lovci a hlavně psovodi nejen ve Skandinávii.Pro ulehčení transportu ulovené zvěře doporučujeme ochranný vak na přepravu ulovené zvěře, díky němuž zabráníte znečištění Vašeho automobilu. Vak je vyroben z pevného nepropustného materiálu a je určen pro opakované použití. Zároveň oceníte pomocníka TAHAČ ZVĚŘE pro přiblížení ulovené zvěře s nosností 300 kg.PRO NAŠE LOVECKÉ PSY:
Letos jsme uvedli na trh naprostou novinku pro ochranu našich čtyřnohých pomocníků – švédskou ochrannou psí vestu TUSKPROOF. Máte poslední možnost objednání této vesty pro tuto podzimní sezónu, výroba každé vesty je individuální a trvá přibližně měsíc. Budete-li mít k vestě jakékoli dotazy, neprodleně mne kontaktujte, abychom stihli výrobu i pro Vašeho psa ještě včas.Budete-li mít jakékoli dotazy, velmi ráda Vám je zodpovím.
Pro nadcházející loveckou sezónu mi zbývá jen popřát Vám
Lovu Zdar!!!
K. Cheníčková

4.7.2012

PODĚKOVÁNÍ za Vaši návštěvu na Natura Viva v Lysé nad Labem
Děkujeme všem, kteří jste nás navštívili na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. Návštěvnost na našem stánku byla obrovská a vyprodali jsme téměř všechno zboží spojené s letním vábením a lovem. Nejvíce jste opět kupovali srnčí vábničku Nordik Roe, DVD Vábení srnců a kamuflážové oblečení s doplňky. Je vidět, že i u nás v Česku přestáváme postupně lpět na tradiční zelené barvě a hlavně pro účely individuálních lovů vábením se vybavujeme kamuflážovým oblečením, které nám zajistí perfektní ochranu před zraky zvěře.S úderem 1.srpna začíná doba lovu vran, na které vám doporučujeme osvědčenou novinku z loňského léta – vábničku na vrány Nordik Crow. Lovem vran si zpestříte konec léta a zde rozhodně oceníte kamuflážové vybavení.

Zároveň jsme letos uvedli naprostou novinku Nordik Greylag – vábničku na husy. Je ve své švédské řadě jednou z nejlepších, má neuvěřitelně autentický zvuk ...prostě sama kejhá :-). Dle jednoduchého návodu se dočtete, kolikrát zakejhat, abyste napodobili hlasy husí a přivábili je k sobě na dostřel. Pak nám nezbývá než popřát vám, abyste byli těmi šťastnými, kteří mají husy v revíru nebo nad vámi alespoň přetahují.

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKU!
V Lysé nad Labem jsme představili naprostou novinku pro majitele loveckých psů - a to ŠVÉDSKOU OCHRANNOU PSÍ VESTU TUSKPROOF. Tuto ochrannou vestu používají psovodi na své psy ve Švédsku (a nyní i v Německu) již po tři roky, a tak jsme se po překonání počátečních obtíží (spojených se správným odhadem velikostí) rozhodli dovážet tuto vestu i do Čech. Každá vesta je nyní po pečlivém změření šita na míru psa. Jedná se o speciální materiál, který zajišťuje neprůchodnost zbraním divočáků a zároveň je lehký a poddajný, aby se pes ve vestě necítil jako v brnění. Ochranná psí vesta TUSKPROOF není levnou záležitostí, ceny se pohybují okolo 10.000 Kč, ale kdo ví, jak zle může pes v kontaktu s divočákem dopadnout, kvalitní vestu ocení. Shlédněte test odolnosti materiálu (je to sice ve Švédštině, ale testu porozumí každý)Budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte mne kontaktovat.
S přáním úspěšné lovecké sezóny
K. Cheníčková
5.3.2012

Skončila sezóna společných lovů a nastalo období, kdy se věnujeme převážně lovům individuálním. Ne každý má možnost jezdit do honitby terénním autem vybaveným pro převoz ulovené zvěře, a proto jsme pro vás připravili novinku – praktický a pevný VAK NA PŘEVOZ ULOVENÉ ZVĚŘE.


Na mnoha místech stále přetrvávají vhodné podmínky pro lov lišek vábením. Zde jsou naše doporučení ohledně nejvhodnějších vábniček – vřeštidel:Pro úspěšný lov je nezbytné mít kvalitní lovecké vybavení. Máte-li zájem objednat si cokoli ze Švédské značky SWEDTAEM, podívejte se na webové stránky www.swedteam.se a napište nám o co máte zájem, pokusíme se Vaše přání vyřídit k Vaší spokojenosti.

Lovu Zdar!


Kateřina Cheníčková


4.1.2012

Po nezvykle teplém prosinci nás leden konečně přivítal chladnějším počasím, na mnoha místech napadl sníh a tak konečně nastala ta pravá zima. Brzy, po skončení kaňkování lišek, nastanou ty nejlepší podmínky pro jejich lov na sněhu pomocí vábení. Prostudujte si včas techniky a rady těch nejlepších skandinávských lovců z DVD LOCKJAKT – VÁBENÍ LIŠEK VE ŠVÉDSKU.


Vybavte se těmi nejlepšími vábničkami, zde jsou naše doporučení:
  • Vřeštidlo CRIT´R CALL – vynikající zvuk, předladěná na několik hlasů, snadné použití, náhradní díly, dosah 1,5 km.
  • Vřeštidlo a myškovačka FOXCALLER – jediná z vábniček, kterou lze ovládat pouze ústy a mít ruce připravené k okamžité střelbě. Velice snadné použití, dosah 500 m.
  • Vřeštidlo NORDIK MINI PREDATOR – vynikající zvuk, snadné použití, dosah 1,5 km.
  • Vřeštidlo NORDIK PREDATOR PRE-TUNED – velmi snadné použití, ale na naše podmínky zbytečně silný zvuk s dosahem 4 km.
Pro úspěšný lov je nezbytné mít ZIMNÍ MASKOVACÍ OBLEČENÍ, podívejte se na naši kompletní nabídku od švédské firmy Swedteam. Díky maskovacímu oblečení se na sněhu stanete neviditelnými.

Závěrem nezbývá než vám popřát pevné zdraví a v novém roce


Lovu Zdar!


Kateřina Cheníčková


1.11.2011

Listopad je ve znamení společných lovů a naháňky na černou zvěř jsou již v plném proudu. Pro Vaši větší bezpečnost jsme rozšířili nabídku SIGNÁLNÍHO OBLEČENÍ PRO NAHÁŇKY od švédské firmy Swedteam, vše z naší nabídky je skladem. Nepřehlédněte nové švédské REFLEXNÍ OBOJKY PRO PSY pro větší bezpečí Vašich čtyřnohých pomocníků. V praxi též určitě využijete praktický TAHAČ ZVĚŘE, který Vám budou všichni závidět.

Pokud si trofeje svých úlovků připravujete sami, pak Vám doporučujeme SADU NA PREPARACI TROFEJÍ a oblíbený přípravek na bělení trofejí BĚLOTROFIX.

Vyrážíte-li na individuální lovy na černou zvěř, můžete si zpestřit čekanou pomocí švédské vábničky na černou zvěř NORDIK BOAR.

V neposlední řadě stojí za zmínku velké slevy všech LOVECKÝCH DVD od švédského filmaře Mikaela Thama, kde se nyní pohybuje cena od 450,- Kč/kus až po 300,- Kč/ks, objednáte-li si celou sadu dosud vydaných filmů.

S přáním úspěšné lovecké sezóny

Lovu Zdar!

Kateřina Cheníčková

1.10.2011 Letošní říjen začal překrásným teplým počasím a v mnoha honitbách lze pozorovat vrcholící jelení říji, při které se jelení samci projevují svým hlasitým troubením. V honitbách, kde máte možnost vábit jelena Siku, doporučujeme vynikající švédskou vábničku NORDIK HIND, s nezaměnitelným a specifickým hlasem troubícího jelena Siky.

V tuto roční dobu si též můžete zpestřit pochůzky honitbou lovem vran, které si můžete snadno přivábit švédskou vábničkou NORDIK CROW.

Brzy vyrazíte na první naháňky na černou zvěř a my jsme pro vás připravili naprostou novinku ve formě SIGNÁLNÍHO OBLEČENÍ PRO NAHÁŇKY, které se v poslední době stává nezbytnou součástí vybavení každého lovce. Veškeré oblečení je ze Švédské firmy Swedteam a používají jej všichni lovci nejen ve Skandinávii.

V neposlední řadě stojí za zmínku velké slevy všech LOVECKÝCH DVD od švédského filmaře Mikaela Thama, která jsou zajímavá nejen co do natočených zážitků z lovu, ale která jsou zároveň vždy doplněna o naučné komentáře. Zejména doporučujeme nové DVD ČERNÁ ZVĚŘ, LOV A PSI 1.DÍL – naučné DVD o životě a různých způsobech lovu černé zvěře.

Pokud si za deštivých večerů chcete připomenout poslední krásné dny léta strávené při lovu srnců, doporučujeme vám 80 minut vzrušujících okamžiků z lovů trofejově nejsilnějších srnců jižního Švédska zachycených na DVD LOV MEDAILOVÝCH SRNCŮ, opět v podání autora Mikaela Thama.

S přáním úspěšné lovecké sezóny

Lovu Zdar!

Kateřina Cheníčková

1.9.2011

Podzim je za dveřmi

Skončila nám srnčí říje, srnce již téměř není vidět a v mlžných ránech a za soumraků se objevuje převážně holá srnčí zvěř. Mnoho z vás mi poslalo své zážitky z lovů s vábničkami, za všechny příspěvky vám moc děkuji. Ten nejlepší příspěvek si zde dovolím uveřejnit - poslal mi ho pan Stanislav Ošťádal a podělit se o jeho lovecký úspěch s vábničkou Crit´R Call můžete ZDE.

Ve většině honiteb je již sklizené obilí a zůstávají stát ještě kukuřice, které skýtají úkryt nejen srnčí zvěři, ale hlavně divočákům a liškám. I v nadcházejícím podzimu si můžete zpestřit lov využitím vábniček, zejména doporučujeme vábničku Nordik Crying Bird, na jejíž hlas ptačího nářku snadno přilákáte lišky, zejména liščata, která již loví samostatně a hlas poraněného ptactva jim slibuje snadnou kořist. Nebuďte překvapeni, vytáhne-li vám na tuto vábničku i černá zvěř, vždyť pro divočáka je drobné ptactvo zajímavým zpestřením kukuřičného jídelníčku.

Pro ty z vás, kteří máte zalíbení v lovu šouláním či lovu ze země, jsme připravili velké slevy maskovacího vybavení pro letní lov. Maskovací oblečení můžete využít po celý rok, dokud nenapadne sněhová pokrývka. Podívejte se na výrazné slevy loveckých doplňků ze Švédské dílny Swedteam.

Pokud by se vám snad zrovna v tomto deštivém počasí nechtělo ven, doporučujeme vám 80 minut vzrušujících okamžiků z lovů trofejově nejsilnějších srnců jižního Švédska zachycených na DVD Lov medailových srnců, opět v podání autora Mikaela Thama.

S přáním úspěšné lovecké sezóny

Lovu Zdar!

Kateřina Cheníčková
18.7.2011

Srnčí říje

Srnčí říje je již v plném proudu, i když na mnoha místech probíhá skrytě díky převážně deštivému počasí. Nyní již srnčí říji můžeme pozorovat po celý den, kdy hodiny a hodiny srnci neúnavně pronásledují říjné srny.

Pro ty z vás, kteří nechcete na posedu prosedět hodiny doufaje, že se vám naskytne vhodný okamžik k lovu nebo že uvidíte zajímavého hledajícího srnce nabízíme zpestření lovu v podobě švédské předladěné vábničky na srnčí zvěř Nordik Roe. Je předladěná na všechny zvuky, které potřebujete na přivábení srnců, včetně velmi atraktivního hlasu pokládané srny, který nenechá v klidu žádného teritoriálního srnce.

Tato vábnička je určena i pro ty z vás, kteří nikdy předtím nevábili a mají obavy, že neoplývají dostatečnými znalostmi či hudebním sluchem. Jednoduchým posunutím gumového kroužku získáte potřebné zvuky.

Těm z vás, kteří stále ještě váháte, doporučuji vynikající naučný obrazový a zvukový materiál v podobě DVD Vábení srnců, které bylo natočeno v Anglii a Švédsku při testování nově vyvinuté předladěné vábničky Nordik Roe. Tento film rozhodně neskončí zapomenutý ve vaší knihovně, budete si jej pouštět znovu a znovu, abyste načerpali nové či oprášili staré informace.

Mnoho z vás již z tohoto DVD Vábení srnců čerpá a poslali jste mi spoustu krásných mailů popisujících vaše lovecké zážitky a úspěchy. A také, stejně jako před několika lety v severských zemích, začíná i u nás v Čechách stoupat zájem o maskovací lovecké vybavení. Nejvíce se prodávají letní obleky s lupením a maskovací rukavice, které jsou nenahraditelnými pomocníky při lovu ze země. Maskovací oblek s lupením můžete nyní zakoupit s výraznou slevou a stejně tak i elastické maskovací rukavice s pogumovanou vnitřní stranou pro snadnou manipulaci se zbraní. Úplnou novinkou jsou nyní opěrné stojánky ke zbraním, v nabídce máme teleskopickou dvojnožku a teleskopickou trojnožku pro lov vestoje, ale také velmi kvalitní opěrnou dvojnožku pro lov vsedě či vleže.

Teď již zbývá jen vám všem popřát spoustu neopakovatelných zážitků a

Lovu Zdar!

K. Cheníčková

27.5.2011

Výstava Natura Viva v Lysé nad Labem

Na výstavu Natura Viva v Lysé nad Labem jsme pro Vás připravili nové vábničky ze Švédské dílny Nordik Predator. Velký zájem byl především o vábničku na černou zvěř Nordik Boar, která se prodávala mnohem líp než podobná vábnička české výroby. Přestože cena je vyšší než česká, všichni, kdo jí viděli a slyšeli v praxi, ocenili nejen její skladnost, ale především lepší zvuk a hlavně zvuk kvíkajících selat, který u české vábničky nejde vyloudit.

Další zajímavostí je vábnička na vysokou holou zvěř Nordik Hind, která umí kromě nářku koloucha velice dobře napodobit troubení jelena siky. Tuto vábničku si odváželo spoustu zájemců, kteří mají jelena siku ve svém revíru a ještě teď po výstavě mi volají jejich kamarádi, že jí chtějí také… co k tomu dodat.

Poslední specialitou ze švédské dílny Nordik je vábnička na medvědy Nordik Bear, určena pro úzký okruh lovců, kteří mají možnost tyto predátory lovit.
13.5.2011

Máme pro vás nové vábničky ze Švédska!


Nordik Boar

Nordik Hind

Nordik Bear

/